Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz  Współorganizatorzy konkursu  TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska „Dziennik Zachodni zapraszają jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji do zgłaszania kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie”.

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek regionu, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląskiego w Polsce i na świecie.

Nagrody przyznawane są w 12 kategoriach:

 • gospodarka
 • nauka
 • kultura
 • dziedzictwo kulturowe regionu
 • sport
 • turystyka i rekreacja
 • produkt
 • usługa
 • zdrowie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • media
 • osobowość roku

Wnioski o przyznanie nagrody „należy przesłać do 30 czerwca 2017 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8845&id_menu