Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.

Wszystkie informacje dostępne są na str. www: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=829&id_menu=645

Termin zgłaszania kandydatów: 23 czerwca 2017 r.