Sesja Rady Miasta

22 czerwca odbędzie się XIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z IX, XI i XII sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 1. Komunikacja.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.