Bezpiecznie we własnym domu

Miasto Jastrzębie-Zdrój, stowarzyszenie „EBI Association” oraz OpiekaNOVA, zapraszają seniorów do udziału w projekcie „Bezpiecznie we własnym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

Projekt jest przeznaczony dla 290 osób nie w pełni samodzielnych (głównie seniorów) z podregionu rybnickiego, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia.

Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne (bransoletkę lub wisiorek) pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy pomogą podopiecznym w przypadku zaistnienia zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku czy samotności. Teleopiekun przeanalizuje sytuację, wesprze psychologicznie podopiecznego i w razie potrzeby skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką). Informacje o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 25 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Anna Kuśnierz tel. 32 47 06 077, a.kusnierz@ebi.org.pl.

19400464_1979769222049191_3287713406262756742_o

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • seniorzy (60+)
 • osoby niesamodzielne w min. jednej czynności dnia codziennego
 • osoby o zagrażającym życiu stanie zdrowia, w którym możliwe są nagłe np. ataki, wstrząsy, itp.
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń

Jak w praktyce wygląda system teleopieki?

 1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub na szyi. Jest ono wyposażone w jeden guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
 2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum Alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z seniorami opiekunowie, psycholodzy, asystenci.
 3. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik naszego Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pierwszej pomocy lub rozwiązania problemu.

Jak wskazują badania:

 • 70% upadków w domach, ludzi powyżej 65. roku życia zdarza się podczas kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy.
 • Ponad 40% osób powyżej 65. roku życia po upadku nie może się samodzielnie podnieść, a więc także dotrzeć do telefonu, aby wezwać pomoc.
 • Ponad połowa osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonicznego do służb ratunkowych.

123

123 belka