Spotkanie w sprawie wzorów kart do głosowania

W piątek, 23 czerwca w sali 129A Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące wzorów kart do głosowania, jakie będą obowiązywać w najbliższych wyborach samorządowych.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00, a poprowadzi je Andrzej Adamek, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Konsultacje mają na celu wyłonienie spośród przykładowych kart przygotowanych przez PKW takiej, która pozwoli zminimalizować liczbę głosów nieważnych. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy.