Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 31  lipca 2017 roku.

Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_4/regulamin_funduszu_stypendialnego_grupy_pracuj