Celem programu jest wybranie projektu przedstawiającego rozwiązanie kreatywne dla zaproponowanego zadania. Technika dowolna.

ZADANIE: SWPS prosi skomentować wizualnie (forma dowolna) zmiany społeczne, jakich doświadczamy w skali lokalnej i globalnej.

WYJAŚNIENIE: Istotne szkoły projektowe koncentrowały swoje wysiłki na projektowaniu (produktów, usług, czy architektury) w ujęciu egalitarnym, w możliwie szerokiej skali. Niezależnie od podejścia i czasu krytyczna była trafna, precyzyjna definicja problemu w wymiarze społecznym.

Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Program jest skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. SWPS szuka osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. SWPS nie szuka artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.


 

termin składania wniosków: 08.07.2017

termin rozstrzygnięcia: 20.07.2017


 

 

By wziąć udział udział projekcie należy wypełnić następujące dokumenty:

Dokumenty należy dostarczyć do  Biura Rekrutacji do 8 lipca 2017 roku. Dokumenty można złożyć drogą tradycyjną (na kopercie należy zamieścić dopisek „Głowa się rusza”, a na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres pocztowy) lub osobiście w Biurze Rekrutacji, (zamieść je w zamkniętej i opisanej kopercie -imię i nazwisko, adres pocztowy, dopisek „Głowa się rusza”)