Lato, lato, lato czeka – zakończenie roku szkolnego

Dopiero dziś zadzwoni ostatni dzwonek roku szkolnego 2016/2017, ale miejskie zakończenie miało miejsce już w środę. To była wyjątkowa gala dla wielu uczniów, ale także dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Kończymy właściwie trudny, ale pracowity rok – tak o minionym roku szkolnym mówił Andrzej Pawłowski, naczelnik Wydziału Edukacji. Zdecydowanie ostatni czas nie należał do najłatwiejszych – reforma edukacji, dostosowanie siatki szkół, konkursy na stanowiska dyrektorów. Zarówno kadra oświaty, jak i sam wydział mieli pełne ręce roboty. Zwykle, kiedy coś się kończy przychodzi czas na podsumowania i podziękowania.

W tym roku ruszył Program stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W kategorii „za wysokie wyniki w nauce” stypendium otrzymali:

 • Dominika Kupczak
 • Weronika Cichoń
 • Stanisław Korol
 • Zofia Stawowy
 • Magdalena Borowiecka
 • Magdalena Urbańczyk

Stypendia „za osiągnięcia naukowe” przyznawano osobom:

 • Amelia Koralewska
 • Michał Sobczak
 • Katarzyna Szumiał
 • Patryk Ciałoń
 • Aleksandra Gibes
 • Radosław Matuszczyk
 • Małgorzata Pluskota

Podczas gali wiceprezydent Janusz Buda przyznał w imieniu Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wyróżnienia dla 53 nauczycieli z wszystkich placówek oświatowych za szczególne angażowanie się w życie jastrzębskiej oświaty i działanie na rzecz dobra uczniów.

Gratulacje trafiły również dla stypendystki Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe. Ponownie podziękowanie został skierowane dla 3 uczennic Gimnazjum nr 8 za udzielenie pomocy kobiecie podczas ataku epileptycznego. Dziewczyny dzięki swojej szlachetnej postawie uratowały życie kobiety.  Nie zabrakło też podziękowania dla 3 uczniów reprezentujących kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół nr 11 za promocję miasta Jastrzębie-Zdrój poza granicami kraju poprzez udział w projektach międzynarodowych.

W roku szkolnym 2016/2017 1353 uczniów osiągnęło wysokie wyniki w nauce i tym samym świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Oprócz świadectw i nagród w tym roku otrzymują również list gratulacyjny wystosowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Wyjątkowe świadectwa dzieci odbiorą dziś (23 czerwca) z rąk swoich wychowawców i dyrektorów podczas uroczystych gal zamknięcia roku w poszczególnych placówkach.

Szczególne podziękowania trafiły dla 4 dyrektorów szkół rezygnujących z zajmowanych dotychczas stanowisk w związku z ich przejściem na emeryturę:

– dyr. Szkoły Podstawowej nr 9 –  Elżbieta Dylewska

– dyr. Szkoły Podstawowej nr 12 – Anna Podsiadło

– dyr. Szkoły Podstawowej nr 17 – Piotr Hołówko

– dyr. Publicznego Przedszkola nr 16 – Elżbieta Czerwiec

Emerytowani dyrektorzy nie kryli wzruszenia, a emeryturę traktują jako nagrodę za długie, ciężkie lata posługi w edukacji. Zmiany na stanowisku dyrektora maja miejsce także w Zespole Szkół nr 2, gdzie dyrektora Halinę Hrynczyszyn zastąpi od września p. Ewa Mentel. Pod koniec gali zostały również wręczone  powierzenia stanowisk na kolejne 5 lat dyrektorom.

 

fot. Agata Krypczyk