Przebudowa ul. Mazowieckiej: Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

Eurovia Polska S.A. – wykonawca przebudowy ul. Mazowieckiej przystępuje do drugiego etapu inwestycji. Tym razem front robót przenosi się na odcinek od skrzyżowania z ul. Pomorską do wjazdu na parking przy budynku banku. Na ulicy Pomorskiej wciąż obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy, tyle że wjeżdżać będzie można od strony dotychczas zamkniętej.

Podczas robót, odcinek Mazowieckiej od skrzyżowania z ul. Pomorską do wjazdu na parking przy budynku banku będzie wyłączony z ruchu, a objazd będzie odbywał się ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

Zakres robót jest bardzo szeroki. – Droga jest w całości przebudowywana. Na nowo zakładane są uzbrojenia w sieci gazowe, elektryczne i kanalizacyjne – wyjaśnia naczelnik Maria Pilarska.

O tym, że przebudowa Mazowieckiej to nie tylko „położenie asfaltu” przekonaliśmy się już w pierwszym etapie robót. – To jest najtrudniejszy odcinek ze względu na nawodnienie gruntu. Musieliśmy ująć wszelkie podziemne cieki wodne, o których istnieniu wiedzieliśmy bądź i nie, a ujawniły się po wykonaniu wykopów – dodaje Pilarska.

Konieczne było wykonanie tak zwanej stabilizacji gruntu nawodnionego. Jest to stabilizacja cementowo-wapienna, która potrzebuje 72 godzin, aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość. Dopiero wtedy można przystąpić do kolejnych prac. Przez ten czas wszelkie roboty na budowie z przyczyn technologicznych zostały wstrzymane.

A jednak mimo to, ostatnie gwałtowne opady deszczu ujawniły istnienie odpływów deszczówki, o których nikt nie wiedział. – Paradoksalnie ostatnia ulewa nam pomogła. Dzięki temu odkryliśmy prawdopodobnie nielegalne odprowadzenia deszczówki. Dobrze, że stało się to teraz, zanim położyliśmy warstwę bitumiczną. W przyszłym tygodniu zrobimy jeszcze jeden przekop, by móc tą wodę uchwycić i odprowadzić do sieci kanalizacyjnej – mówi przedstawiciel wykonawcy.

I zapewnia, że roboty idą zgodnie z harmonogramem.

 

tot. Izabela Grela