Do końca 30 czerwca można składać wnioski do Konkursu Grantowego  Kulczyk Foundation. W ramach niego można otrzymać dofinansowanie do projektów infrastrukturalnych, których nadrzędnym celem jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie trwałych cech.

Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby prawne tj. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje  kultury oraz przedsiębiorstwa społeczne. Maksymalna kwota jaką może otrzymać wnioskodawca to 25 000,00 zł. Wnioski do I edycji zostaną rozpatrzone do 15 sierpnia 2017 r., natomiast organizacje, które nie zdążą złożyć swojej oferty w trwającym naborze, będą miały okazję zrobić to w II edycji. Rusza ona 1 lipca i będzie trwać do 31 grudnia 2017 r. Projekty można nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail granty@kulczykfoundation.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26; 00-526 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Granty KF”.

Więcej informacji na stronie www.kulczykfoundation.org.pl.