Zbliża się termin VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Już 8 i 9 września, na Uniwersytecie Warszawskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się forum integrujące III sektor.

Impreza zaczyna się 8 września o godzinie 11:00 od wystąpienia Dariusza Supła – Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Już o godzinie 13:30 zostanie otwarty panel pt. „Obywatele w Europie” a zaraz po nim wystąpi Łukasz Domagała z raportem „Sektor obywatelski w Polsce. Podsumowanie trzech lat oraz wyzwania na przyszłość”. W godzinach od 16:00 do 17:00 odbędzie się panel tematyczny „Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego”. Pierwszy dzień forum zamknie wystąpienie pt. „Politycy o społeczeństwie obywatelskim – fakty i mity”. Drugi dzień rozpocznie Spotkanie Śniadaniowe, w ramach którego zostaną zaprezentowane tematy wybrane w drodze głosowania. W godzinach od 9:30 do 14:10 odbędą się 3 Bloki Równoległych Sesji Tematycznych. Forum zamknie o godzinie 14:30 sesja podsumowująca.

Jednocześnie organizatorzy przypominają, że organizacja delegująca swoich członków na OFiP może otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów udziału (w tym dojazd do Warszawy i nocleg). Jedynym warunkiem ubiegania się o nie jest wielkość ośrodka – do 40 tyś mieszkańców, w przypadku gdy organizacja wywodzi się z większego miasta – jej budżet nie może przekroczyć 75 tyś zł. Więcej informacji na stronie http://ofip.eu