Kolejne tereny inwestycyjne z nową drogą

Zakres robót przy przebudowie ul. Rolniczej był szerszy niż zazwyczaj. Było to konieczne z uwagi na  dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego – mówi naczelnik wydziału infrastruktury komunalnej i inwestycji Maria Pilarska. Obejmował wytyczenie pasa drogowego, korytowanie, ułożenie warstwy odsączającej, podbudowę z trzech warstw, w tym kamiennej i mineralnej. Na koniec położono dwie warstwy asfaltu.

Dodatkowo wykonawca zobowiązany został do wybrukowania części poszerzenia skrzyżowań i  wjazdów, co umożliwi poruszanie się dużych samochodów dostawczych. Ponadto wzdłuż remontowanego odcinak ul. Rolniczej wykonano rowy odwadniające z umocnieniem płytami ażurowymi oraz oznakowanie.

Wszystko po to, by zapewnić idealny dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych po obu stronach drogi. W sumie remont 400-metrowego odcinka drogi kosztował 866 tysięcy zł. – Planujemy dalszą modernizację ul. Rolniczej. Zastanawiamy się jednak nad rozpoczęciem robót od strony skrzyżowania z ulicą Cichą. W tym miejscu dochodzi do wielu wypadków. Takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo na drodze a jednocześnie umożliwiło dojazd do kolejnych terenów inwestycyjnych – mówi Maria Pilarska.

Dodajmy, że ul. Rolnicza to kolejna z wyremontowanych dróg, które prowadzą do terenów inwestycyjnych. – Jeżeli poważnie myślimy o pozyskiwaniu inwestorów, musimy mieć jak najlepszą infrastrukturę drogową. Stąd nasze zabiegi, by tereny inwestycyjne były jak najlepiej skomunikowane – ocenia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta.

Przypomnijmy, że pod tym kątem wyremontowane zostały już ulice Energetyków, Moszczenicka, Rozwojowa oraz odnoga ulicy Niepodległości.

fot. Izabela Grela