Razem przeciw powodzi

Kolejny duży transgraniczny projekt pn. „Razem przeciw powodzi” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt realizowany będzie wspólnie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Karwinę, Obec Petrovice u Karwiny oraz Zebrzydowice.

Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych przez jednostki staży pożarnej. Środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również  umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy. Dzięki realizacji projektu poszczególni partnerzy zostaną wyposażeni w niezbędny sprzęt do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym zmniejszą się szkody i ryzyko związane z powodzią. Sprzęt zakupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć spójną całość, a jego wykorzystanie będzie ukierunkowane na rozwiązanie wspólnego problemu, jakim jest zarządzania ryzykiem powodziowym, które na terenie partnerów projektu ma charakter transgraniczny.

Jastrzębska cześć inwestycji obejmuje: zakup łodzi płaskodennej wraz z przyczepą, zakup motopompy pływającej typu Niagara oraz piły łańcuchowej – dla OPS, zakup zestawu kontenerowego przeciwpowodziowego – dla PSP. Elementem projektu będą również działania miękkie – akcje symulacyjne na pograniczu w zakresie reagowania na skutki powodzi.

Wartość projektu 1 109 520,53 euro, w tym dla Jastrzębia-Zdroju to ok. 350 000,00 euro (tj. 1 456 000,00 zł).

Realizacja projektu planowana jest od 01.2018 do 06.2019.

 

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

fot. Robert Cebula