Diamentowe czepki dla pielęgniarek szpitala

Pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymały wyróżnienie „Diamentowe Czepki” przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Statuetkę Diamentowe Czepki otrzymały: Stanisława Pasoń, Renata Prostacka, Jolanta Czarnota, Katarzyna Czarnota, Mirosława Opioł-Jaguś, Agata Zmroczek, Lidia Błachuta.

 

Jest to prestiżowa nagroda przyznana pielęgniarkom za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego. Pokazuje ona jak mocno na co dzień panie są zaangażowane w niesienie pomocy medycznej pacjentom naszego szpitala, okazywania im wsparcia i ciepła w cierpieniu – wyjaśnia Alicja Brocka, rzecznik WSzS nr 2.