5 lipca w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie skierowane do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przewidziano je w godz. od 10.00 do 13.00.

Tematem spotkania będzie oferta funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Rekrutacja na spotkanie potrwa do 4 lipca do godziny 12.00.

 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy.( http://rpo.slaskie.pl/czytaj/sroda_zfe5717). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, mail: punktinformacyjny@slaskie.pl