Najważniejsze są innowacje

Jestem przekonany, że wykorzystanie najnowszych technologii to właściwy trend, który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale również wyznaczy kierunki dla całego górnictwa. Racjonalnie wprowadzane innowacyjne rozwiązania pozwolą rozwijać podstawową działalność Grupy JSW, czyli produkcję i sprzedaż węgla koksowego – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW podczas sesji plenarnej International Mining Forum 2017 p.n. „Górnictwo przyszłości – problemy i rozwiązania”, która odbyła się 29 czerwca w kopalni Pniówek.

W swoim wystąpieniu prezes Ozon przedstawił sytuację Grupy Kapitałowej JSW na rynku europejskim.  – Mamy 6 mld t zasobów bilansowych, 1 mld t zasobów operatywnych. Wkrótce będziemy jedynym producentem węgla koksowego w UE, gdyż Czesi kończą wydobycie. Jak sobie radzić ze spadającymi cenami, szczególnie gdy zbliżają się do kosztów produkcji, i tak już zaniżonych. To zmusza nas do działań innowacyjnych. W ciągu jednego roku odnotowaliśmy wzrost wydajności z 630 na 710 t na pracownika, a koszty produkcji jednej tony węgla obniżyliśmy z 300 do 250 zł. Niebagatelny był wkład pracowników, którzy zgodzili się na zmniejszenie wynagrodzeń. Trzeba się jednak wciąż doskonalić. Liczymy na skorzystanie z doświadczeń naszych kolegów z Australii, których gościmy na IMF. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy nasze nowe centrum Big Data, które nazwaliśmy Centrum Zaawansowanej Analityki Danych. Ma to nam pomóc zdobyć maksymalną ilość danych, przetworzyć i wyciągnąć wnioski – powiedział Daniel Ozon.

JSW chce wykorzystywać innowacyjne rozwiązania, które mają mieć wpływ na dobrej jakości węgiel i koks. Już teraz w JSW  działa  Centrum Zaawansowanej Analityki Danych (CZAD). Nowoczesne centrum monitoruje w sposób automatyczny kilkadziesiąt najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wydobywania, transportu i przeróbki węgla w kopalniach JSW. Poszukując nowoczesnych rozwiązań dla górnictwa prezes Ozon podczas Forum podpisał kilka ważnych listów intencyjnych. Z PAiH oraz JSW Innowacje spółka podpisał list intencyjny dotyczący kreowania dogodnych warunków do rozwoju działalności związanej z górnictwem przy udziale partnerów zagranicznych. Z kolei list intencyjny podpisany z JSW Innowacje, Advicom oraz Famur dotyczący współpracy w celu wdrożenia metod proaktywnego utrzymania ruchu (predictive maintenance), w zakresie maszyn dostarczanych przez Famur na potrzeby JSW.

Umowa podpisana przez JSW, JSW Innowacje, JZR i Caterpillar, dotycząca testowania w kopalniach JSW nowoczesnej technologii napędowej stworzonej przez CGME z przeznaczeniem dla systemów wydobywczych i transportu taśmociągami, wytworzenia i dostawy JSW różnego innowacyjnego sprzętu mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego, celem podniesienia efektywności i bezpieczeństwa w kopalniach JSW.

Ponadto listy intencyjne podpisano z Akademią Górniczo-Hutniczą w sprawie zatrudnienia najlepszych absolwentów oraz firmą ABB, która zajmie się modelowaniem złóż, innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi oraz zarządzaniem zużyciem i produkcją energii elektrycznej.

Dzisiaj (30 czerwca) odbywają się sesje tematyczne we wszystkich Ruchach i kopalniach JSW oraz w siedzibie spółki.

DSC_4044 DSC_3977 DSC_3927

fot. Aneta Czarnocka-Kanik