Selektywna zbiórka odpadów na razie bez zmian

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) określa we wszystkich gminach w Polsce nowy, jednolity model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji.

Są nimi: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie precyzuje m.in. kolory pojemników i worków, do których będzie należało zbierać określone rodzaje odpadów.

W Jastrzębiu-Zdroju nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki będą obowiązywały od 1 grudnia 2017 roku.


 

Więcej informacji na temat nowych zasad przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska na stronach:

– przewodnik dla gmin po wspólnym systemie segregacji odpadów: http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/185/ministerstwosrodowiskaprzewodnikdlagminnet.pdf

– grafiki z praktycznymi wskazówkami na temat właściwej segregacji do wykorzystania np. jako naklejki na pojemniki do domowego użytku przez mieszkańców: http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

– krótka animacja do emitowania w środkach komunikacji miejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej: http://naszesmieci.mos.gov.pl/do-pobrania-dla-gmin