Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego dwie grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju powróciły ze staży zawodowych w Wielkiej Brytanii.  Grupa uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer realizowała w Londonderry staże zawodowe w ramach programu „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, który jest finansowany z programu POWER.

Natomiast uczniowie kierunku mechanik pojazdów samochodowych odbyli staże zawodowe w ramach projektu: „Mobilni na europejskim rynku pracy” finansowanego przez program Erasmus+.

To kolejne wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzebiu-Zdroju finansowane ze środków UE dające  nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji  zawodowych, ale również poznania nowych miejsc i ludzi.

 

inf./fot. ZSZ