Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o dofinansowanie w ramach fazy W programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym ”.

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski należy składać w terminie od 19.06. do 31.10.2017 r., do godz. 15.30

Budżet II naboru na realizację celu programu wynosi do 500 000 tys. zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 25 000 tys. zł,
  • dla zwrotnych form dofinansowania – do 475 000 tys. zł, w tym w formie inwestycji kapitałowych – do 200 000 tys. zł.

przy czym dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

Więcej informacji: tutaj