Sesja nadzwyczajna

W piątek, 7 lipca, odbędzie się XIV sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca nabycia gruntów, budynków oraz koncepcji zagospodarowania kluczowych terenów po wyeksploatowanej i kończącej działalność KWK Jas-Mos uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków oraz do wypracowania koncepcji na zagospodarowanie terenów po kończącej działalność KWK Jas-Mos uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.