Studium grafiki i rysunku – wystawa

Sztuki plastyczne nie tylko mają cieszyć oko, ale rozbudzać wyobraźnię. Ten proces w połączeniu z manualnymi zdolnościami doskonale opanowali uczestnicy warsztatów w ramach „Studium grafiki i rysunku”. Po zakończeniu czas na prezentację dzieł podczas wystawy.

Przez cały rok zainteresowani rozwijaniem manualnych zdolności w obszarze sztuk plastycznych mogli brać udział w warsztatach Miejskiego Ośrodka Kultury. Zajęcia artystyczne odbywają się co roku od sierpnia do czerwca, a prowadzi je Piotr Bąk – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Jednym z celów dydaktycznych kursu było kształtowanie umiejętności warsztatowych w różnych technikach, dlatego możemy oglądać prace wykonane w technice: rysunku, malarstwa, linorytu, kolażu. Punktem wyjścia w prezentowanych pracach był głównie świat rzeczywisty (postać ludzka, martwa natura). To on po służył do rozbudzania wrażliwości wyobraźni, świadomości wzrokowej uczestników kursu. Prace pokazują próby w dokonywaniu analiz, jak i próby syntez z użyciem środków wyrazu. Można zobaczyć prace, w których uchwycenie poprawnych proporcji było celem nadrzędnym, ale również takie gdzie świat natury był tylko zaczynem w kształtowaniu osobistego sposobu spojrzenia.

B.Tomorowicz 1

autor: B.Tomorowicz

justyna dębowy 1

autor: J. Dębowy

20161205_183840

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających na przełomie lipca i sierpnia.

Zaprezentowane będą prace autorstwa: Racheli Błaszczyńskiej, Grażyny Lomosik-Gemzy, Darii Durkowskiej, Justyny Dębowy, Julii Hnatkowskiej, Julii Piaseckiej, Agaty Tomorowicz, Karoliny Sierszulskiej, Hanny Hamelek, Mariusza Wójcińskiego.

Wernisaż wystawy odbędzie się 7 lipca o godzinie 17:00 w Galerii Epicentrum (MOK).

studium