Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i katowickiej”.

Konkurs ma przyczynić się do poprawy jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenia skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na terenie apelacji krakowskiej i katowickiej (min. 1000 osób).

Pula śródków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 850 000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie można składać od 03.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

(Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-9/