Pamiętaj opłacić śmieci

15 lipca upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 roku. Opłatę należy uregulować za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec w wysokości określonej w deklaracji, na indywidualny numer rachunku bankowego.