Ustawa o zamówieniach publicznych staje na drodze do rewitalizacji OWN

W przetargu dotyczącym zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego wzięło udział pięć podmiotów.

Każda z firm, która złożyła ofertę, popełniła błędy formalne, które uniemożliwiły rozstrzygnięcie przetargu. – Waga błędów w złożonych ofertach była na tyle duża, że nie mieliśmy żadnych podstaw prawnych, by wnosić o ich uzupełnienie lub korektę – tłumaczy Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji jastrzębskiego Urzędu Miasta.

Rewitalizacja OWN to wieloetapowe przedsięwzięcie, którego przeprowadzenie dla potencjalnego wykonawcy nie będzie łatwym zadaniem. Całą sytuację dodatkowo komplikują znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych. Jak dodaje Maria Pilarska, rozbudowa OWN-u to inwestycja wielozadaniowa, obejmująca szeroki wachlarz robót ziemnych i budowlanych.


Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w możliwie najszybszym terminie, zgodnie z wymogami formalno-prawnymi. Stanie się to najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu.

fot. arch. UM Jastrzębie-Zdrój