PROJEKT  DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – „DOTACJE NA 50+”

Do 23 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy

 

W ramach projektu  jest  dostępna  pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia  firmy.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, spełniające łącznie następujące warunki:

  • osoby po 50 roku życia
  • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
  • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby,  które prowadziły działalność gospodarczą

w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na str. www organizatora:

https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/004/004