Śląski oddział PFRON zaprasza osoby niepełnosprawne na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17.07.2017 r. o godz. 9.00 w Śląskim Oddziale PFRON przy pl. Grunwaldzkim 8-10/8 w Katowicach.

Rezerwacja miejsca na spotkaniu telefonicznie – nr 691 661 881 lub mailowo na adres: katowice@pfron.org.pl.

Podczas spotkania dowiesz się w jaki sposób możesz przystąpić do projektu finansowanego ze środków UE, w ramach którego możesz skorzystać z:

  • bezpłatnego kursu komputerowego,
  • płatnego stażu w biurze wybranej firmy,
  • płatnego stypendium nawet do 6014 zł na kwartał.

W projekcie mogą brać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • wiek 18-24 lat,
  • zamieszkiwanie na obszarze woj. śląskiego,
  • osoby zarejestrowane i bez rejestracji w PUP,
  • osoby, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie następujące trzy warunki: nie pracują, nie kształcą i nie szkolą się.

Podczas spotkania dowiesz się również, w jaki sposób PFRON wspiera aktywność zawodową osób niepełnosprawnych i z jakich programów możesz skorzystać jako osoba niepełnosprawna.

http://niepelnosprawni.slaskie.pl/