W ramach projektu otrzymać można do 23 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dostępna jest także pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia  firmy.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby  bezrobotne lub nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, mieszkające na terenie woj. śląskiego  i  należące do jednej z wymienionych grup:

  • kobiety
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe, liceum, technikum)
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. niepracujące powyżej 12 miesięcy)

 

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby,  które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na str. www organizatora:

https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/004/004