Wszystkie organizacje pozarządowe, bez względu na formę, muszą złożyć odpowiednie sprawozdanie z prowadzonej działalności. W tym roku termin składania ww. dokumentu dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających status OPP upływa 17 lipca.

Należy pamiętać o tym, że ustawowo narzucony termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 15 dni od daty zatwierdzenia go przez odpowiedni organ w organizacji. W przypadku podmiotów posiadających status OPP, termin upływa 15 lipca (w tym roku ten dzień wypada w sobotę więc ulega on przesunięciu na następny dzień roboczy tj. 17.07.2017). Jeżeli organizacja stosuje rok obrotowy inny aniżeli rok kalendarzowy, to ma czas do 30 listopada na złożenie sprawozdania. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe musi zostać opublikowane w bazie MRPiPS, która znajduje się pod adresem https://opp.mpips.gov.pl. Ważne jest także to aby podmiot upublicznił na swojej stronie internetowej oba sprawozdania. Za niedotrzymanie terminu organizacji grozi utrata statusu OPP.