Granty na międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego zatrudnienia młodych ludzi. Działania realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz wspierać edukację i szkolenia przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy.

Granty przyznawane są w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2014-21) oraz Funduszy Norweskich na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży (2014-21).

Wszystkie zgłaszane propozycje powinny również opierać się o następujące wartości:
· Poszanowanie godności ludzkiej;
· Wolność;
· Demokrację;
· Równość;
· Rządy prawa i
· Poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Kto może aplikować
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, uczelnie i instytuty badawcze oraz podmioty prywatne i publiczne działające w sektorze edukacji, szkoleń i zatrudnienia młodzieży z państw Europy Środkowej, Południowej oraz krajów bałtyckich (a także, na zasadzie partnerstwa, z Hiszpanii, Włoch oraz Irlandii).

Budżet programu
60,6 mln euro na okres 7 lat

Termin aplikowania: 1 sierpnia 2017 r.

http://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment/EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment-Call-for-Proposals