Bezpiecznie we własnym domu

Jeśli obawiasz się o zdrowie czy życie bliskiej ci osoby, która jest nie w pełni samodzielna, ograniczona fizycznie, w podeszłym wieku lub niepełnosprawna, a stan jej zdrowia zagraża  życiu, mamy na to rozwiązanie.

Ruszył projekt pomocy seniorom współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Bezpiecznie w domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego.”

Zadaniem projektu jest wdrożenie usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Uczestnicy otrzymują urządzenie teleinformatyczne- proste w obsłudze, pozwalające na szybki kontakt z Centrum Alarmowym, które natychmiast pomaga podopiecznym w przypadku zagrożenia ich zdrowia i życia.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne. Nabór wniosków trwa do końca sierpnia  i należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Opolskiej 9.

Plakat Jastrzębie internet1

3www2