Sesja Rady Miasta

W czwartek, 20 lipca, odbędzie się XIV sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  na 2017 rok,
 • zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
 • uchylenia uchwały Nr XII.80.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu- Zdroju do 2020 z perspektywą do 2025,
 • w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu- Zdroju do 2020 z perspektywą do 2025.
  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.