Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację uczestników seminarium pt. „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”, na którym zostanie zaprezentowana i omówiona (w odniesieniu do dobrych praktyk z województwa śląskiego i dolnośląskiego) następująca tematyka:

  • Wyzwania we współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem,
  • Wyzwania w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – promocja efektów działalności i współpraca w obrębie sektora ekonomii społecznej.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, a także do podmiotów z sektora biznesu i administracji samorządowej, zainteresowanych współpracą i rozwojem ekonomii społecznej w regionie.

Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2017 r. w Katowicach (rejestracja uczestników od godz. 9:00) – szczegóły w załączonym programie.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w seminarium jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych do dnia 20 lipca 2017 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie  na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, w terminie do 24 lipca br.

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie można wziąć udziału w części seminarium – przesłanie zgłoszenia oznacza deklarację udziału w całości (do godz. 15:20).

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona będzie do 20 lipca 2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem: aczechowska@rops-katowice.pl lub pod numerem telefonu: 32 730 68 87.