1000 wypożyczeń w 3 tygodnie

System Rowerów Miejskich w naszym mieście cieszy się dużym powodzeniem. W ciągu trzech tygodni zarejestrowano prawie tysiąc wypożyczeń.

Tylko do 19 lipca z miejskiego systemu skorzystano 935 razy. Rowery najczęściej wypożyczane są w godzinach od  17.00 do 21.00. – Odnotowujemy również zwiększony ruch w sobotnie i niedzielne popołudnia. System działa sprawnie. Jest na bieżąco monitorowany i serwisowany – zapewnia Marek Krakowski z Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

W godzinach rannych, pomiędzy  5.00 a 7.00, pięć osób regularnie korzysta z rowerów. – Możemy tylko przypuszczać, że najprawdopodobniej mieszkańcy dojeżdżają na nich do pracy – dodaje.

Najczęściej rowery wypożyczane są ze stacji przy DH DOMUS (280 razy). Spod Urzędu Miasta wypożyczone je 263 razy, z Parku Zdrojowego 211 a spod targowiska 181 razy.

Przypomnijmy, że na terenie Jastrzębia-Zdroju działają cztery stacje. W sumie do dyspozycji mieszkańców udostępniono 44 rowery. System jest prosty i intuicyjny. Jak przyznaje dyrektor JZK, najczęściej odnotowanym  problemem jest niewłaściwy zwrot roweru, co powoduje jego blokadę i uniemożliwia jego wypożyczanie do czasu przyjazdu serwisu.


 

 

 

Przypominamy zasady wypożyczenia rowerów- rower w systemie można wypożyczyć na dwa sposoby:

  1. Przy użyciu klawiatury w terminalu stacji rowerowej.
  2. Przez aplikację mobilną.

 

Najpierw należy się zarejestrować:

– wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.polskirowermiejski.pl (podać imię, nazwisko, numer telefonu i nadać indywidualny 4-cyfrowy kod PIN)
– kliknąć w link aktywacyjny otrzymany w mailu po rejestracji
– doładować konto w systemie kwotą minimum 10 zł (opłata inicjalna i minimalna kwota niezbędna do wypożyczenia roweru w systemie)

Co trzeba zrobić, aby wypożyczyć rower za pomocą terminala w stacji?

– podejść do terminala stacji i nacisnąć zielony przycisk na klawiaturze dotykowej, aby wzbudzić stację z trybu uśpienia (kiedy nikt nie korzysta ze stacji, przechodzi ona w tryb uśpienia, aby zminimalizować zużycie energii) i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie oraz komunikatami głosowymi, które odtwarzane będą przez stację kiedy użytkownik zacznie z niej korzystać
– podać numer telefonu i PIN
– wybrać numer roweru
– wypiąć wybrany rower z uchwytu

Jeden użytkownik może wypożyczyć maksymalnie do 4 rowerów pod warunkiem posiadania wielokrotności minimum 10 zł na koncie. Oznacza to, że jeśli użytkownik chce wypożyczyć dwa rowery, konto powinno być doładowane kwotą minimum 20 zł.

Co trzeba zrobić. aby wypożyczyć rower za pomocą aplikacji mobilnej?

– pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store
– zalogować się za pomocą numeru telefonu i PINu
– wybrać stację i numer roweru
– kliknąć przycisk WYPOŻYCZ
– wybrany rower zostanie zwolniony z uchwytu, na ekranie pojawi się komunikat oraz komunikat głosowy, który zostanie odtworzony przez stację

Jak zwrócić rower?

Aby zwrócić rower, wystarczy wstawić go do wybranego wolnego stojaka. System automatycznie rozpozna użytkownika zwracającego rower i rozliczy wypożyczenie.

Jak zwrócić rower, kiedy wszystkie uchwyty są zajęte?

Jeśli stacja jest pełna, wystarczy przypiąć rower za pomocą zamka szyfrowego do innego roweru lub innego elementu stacji i podać numer najbliższego roweru, do którego zwracany jest nasz rower. UWAGA: Zwrot za pomocą zamka szyfrowego jest możliwy tylko w przypadku wszystkich zajętych uchwytów w stacji i może odbyć się tylko za pomocą klawiatury w terminalu stacji.