Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż od 31 lipca wznawia nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju: http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie/163.html.


 

PUP informuje również, że w okresie od  31.07 do 08.08 ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na str. www Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu – Zdroju:  http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej/162.html