Rozmawiali o kolei

Za nami trzecie spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach realizacji projektu pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Spotkanie odbyło się 27 lipca. Przedstawiono na nim kolejny etap prac nad dokumentem dot. przygotowania profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej, która  ma wskazać najbardziej efektywne rozwiązanie w zakresie tworzenia sieci infrastruktury, takiej jak linie kolejowe, czy dworce oraz siatki połączeń kolejowych. Jej efektem ma być merytoryczna baza wiedzy ekonomicznej i branżowej, która będzie stanowiła wiążącą podstawę do podejmowania decyzji w zakresie rewitalizacji linii.

 

rtemagicc_logosywiezyczka-jpg-jpg

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów

Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 DSC_0097p DSC_0093p DSC_0092p DSC_0075p

fot. Piotr Kędzierski