Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. w ramach Letniej Akademii Biznesu’2017 (LAB’2017) zaprasza na spotkanie poświęcone tematyce nawiązywania kontaktów biznesowych z partnerami z Japonii i Chin. Spotkanie odbędzie się 10.08.2017 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 11.00 do 14.00.

Celem spotkania jest zapoznanie ze specyfiką poruszania się na rynkach pozaeuropejskich. Ośrodek chciałby zwrócić uwagę potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych na to, w jaki sposób uwarunkowania kulturowe mogą mieć wpływ na wzajemne postrzeganie i w efekcie na realizację wspólnych interesów. Świadomość różnic w kulturze biznesu na pewno jest pomocna w zrozumieniu wymagań naszych partnerów, umożliwiając osiągniecie zamierzonego efektu, czyli nawiązanie trwałej korzystnej dla obu stron współpracy.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj