31.08.2017 r. odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Ośrodek Enterprise Network  pt. „ Nowe narzędzia = nowe możliwości. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz inne możliwości wykorzystania środków EFS dla rozwoju przedsiębiorstw”.

Miejsce i godz. spotkania: Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godz. od 12.00 do 16.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną tematy związane z  pozyskiwaniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich w firmie, w tym nowy system korzystania ze środków unijnych przeznaczonych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Udział w seminarium jest bezpłatny.  Karta uczestnictwa dostępna jest tutaj.