Prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Dotyczy on następujących zadań:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.
  2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży do dnia 17 sierpnia 2017 r.
  2. na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi:

  1. na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży nie później niż do dnia 7 września 2017 r.
  2. na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2075,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-S.html