Dofinansowanie do polsko-czeskich działań

Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 23 834,00 euro. Dodatkowo działania Jastrzębia-Zdroju wsparte zostały kwotą 695,00 euro z budżetu państwa.

Ideą projektu jest podkreślenie podobieństwa historycznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. W jego ramach zaplanowano: konkurs fotograficzny dla mieszkańców, pokonkursową wystawę fotografii, warsztat fotograficzny oraz polsko-czeski kalendarz.

 

Realizacja projektu ma się przyczynić do zintegrowania mieszkańców trzech miast poprzez ich aktywny udział w wydarzeniach oferowanych im przez samorządy. Działania projektowe mają zaprezentować wartość historyczną obszaru, wspólne walory kulturowe, a także podobieństwa historyczne i współczesne miast.

 

Projekt wpisuje się w prowadzoną przez trzy samorządy politykę współpracy transgranicznej, realizowaną na mocy podpisanych ponad 20 lat temu umów partnerskich.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 28 040,00 euro.

logo_unia

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

fot. Robert Sitek