Federacja Polskich Banków Żywności w porozumieniu z firmą Danone zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące świetlice środowiskowe do zgłaszania wniosków, w ramach których zostanie wskazanych 40 świetlic, które otrzymają pomoc żywnościową od Banków Żywności. Wybranych będzie także 100 świetlic, które otrzymają wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania od firmy Danone.

Realizacja programu jest przewidywana na okres od 15 września 2017 r. do 30 sierpnia 2018 r. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 sierpnia br.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin, są dostępne pod adresem http://wnioski.bankizywnosci.pl.