Straże miejskie będą współpracować

„Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” to projekt, na realizację którego przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 33 321,02 euro.

Koszt całkowity projektu to 39 201,20 euro, a dodatkowo działania Jastrzębia-Zdroju wsparte zostały kwotą 1176,46 euro z budżetu państwa.

Zintensyfikowaniu współpracy transgranicznej straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie pomóc ma stała, stabilna i pozbawiona ograniczeń technicznych łączność pomiędzy jednostkami po obu stronach granicy. Dzięki realizacji zaplanowanych działań nastąpi zmiana pasma dystrybucji sygnału z analogowego na cyfrowy oraz wymiana techniczna radiostacji nasobnych, samochodowych i bazowych. Kompatybilny system łączności obu jednostek niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia pracy, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Proponowane rozwiązania, dzięki wykorzystaniu systemu lokalizacji GPS, umożliwią również koordynację i nadzór nad patrolami.

Dodatkowo zainicjowane zostaną działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi przez młodzież. Istotnym elementem będzie także wypracowanie i podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań prewencyjnych.

 

logo_unia

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński