Zmiana organizacji ruchu na ul. Mazowieckiej

Trwa przebudowa ul. Mazowieckiej. Drogowcy przystąpili do kolejnego etapu prac, które prowadzone są na odcinku od wjazdu na parking przy budynku banku do skrzyżowania z ul. Łowicką.

Trasa objazdu poprowadzona została ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

Natomiast ruch na ul. Pomorskiej przywrócony będzie do stanu pierwotnego.

Zakres robót na ul. Mazowieckiej obejmuje wymianę krawężników drogowych, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb.

 

fot. Agata Krypczyk