Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

W poniedziałek, 14 sierpnia, odbędzie się XV sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju transportu zbiorowego w mieście Jastrzębie-Zdrój.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubów radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej.