Federacja Polskich Banków Żywności wraz z firmą Danone informuje, że w konkursie „Podziel się Dobrym Posiłkiem” dla świetlic środowiskowych, została rozszerzona grupa docelowa. Teraz do udziału w programie mogą zgłaszać się także świetlice prowadzone przez JST. Został również wydłużony, do 31 sierpnia, termin naboru wniosków.

W ramach konkursu 100 świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub JST otrzyma dostęp do materiałów edukacyjnych, a 40 spośród nich będą przekazywane regularnie dotacje żywnościowe od Banków Żywności. Program będzie realizowany w okresie od 15.09.2017 r. do 30.08.2018 r.

Więcej informacji na stronie http://wnioski.bankizywnosci.pl