Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Tegoroczna edycja będzie w całości poświęcona wyborom samorządowym.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Komisji www.pkw.gov.pl i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej bielsko-biala.kbw.gov.pl

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych działających na prawach szkół publicznych.