37. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

W tym roku przypada 37. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego – jednego z trzech, które złamały monopol wszechwładzy komunistycznej. Na mapie szczególnych miejsc, w których rozległ się protest i wstrząsnął niesprawiedliwymi strukturami totalitarnego systemu, nie zabrakło Śląska, nie zabrakło górników z Jastrzębia-Zdroju.

3 września o godz. 9.30 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A zostanie odprawiona msza św., po której około godz. 11.00 uczestnicy uroczystości złożą wieńce i kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka.

 

Lata 80. to w Jastrzębiu-Zdroju ważne wydarzenia, które zmieniły bieg historii naszego kraju. W sierpniu 1980 roku górnicy z jastrzębskich kopalń przystąpili do ogólnospołecznego ruchu protestacyjnego, który doprowadził do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, trzeciego po Szczecinie i Gdańsku, protokołu ugody społecznej otwierającego drogę do przemian politycznych i gospodarczych.

Porozumienie Jastrzębskie gwarantowało realizację postulatów porozumień szczecińskich i gdańskich oraz wprowadzało wolne soboty i likwidowało czterobrygadowy system pracy.

Osiem lat później Jastrzębie-Zdrój, dzięki odwadze i determinacji górników, ponownie zapisało się na kartach historii. 3 września 1988 roku zakończył się strajk na Manifeście Lipcowym. Prowadzone pod presją strajkujących załóg rozmowy władzy z opozycją otworzyły drogę do obrad Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów, stawiając jastrzębskich górników w szeregach twórców nowej, demokratycznej Polski. To właśnie odwaga górników walczących z poprzednim systemem politycznym, sprawdzona w czasach pierwszej Solidarności lat 1980-1981 i w sierpniu 1988 roku, sprawiła, że nazwa naszego miasta wpisała się na trwałe w historię polskiej drogi do wolności.

fot. Piotr Kędzierski