Trwa realizacja projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce. Organem zlecającym jest Ministerstwo Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Nadrzędnym celem projektu są działania na rzecz wzrostu wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie wnioskowania o środki w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W związku z powyższym na terenie Polski odbywają się seminaria informacyjne, warsztaty tematyczne oraz indywidualne i grupowe konsultacje mające na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie projektu wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego z Funduszy Europejskich.

Terminy warsztatów, które odbędą się w sierpniu br.:

  • 28.08 – warsztat – Warszawa;
  • 29.08 – warsztat – Warszawa;
  • 29.08 – warsztat – Katowice;
  • 30.08 – warsztat – Bydgoszcz;
  • 30.08 – warsztat – Piekary Śląskie;
  • 31.08 – warsztat – Bydgoszcz.

Organizacją prowadzącą szkolenia jest Towarzystwo Amicus, które prowadzi ww. działania w ramach dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju – „Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Więcej informacji na stronie: http://ckngo.pl/