Kolejna próba bezmyślnej dewastacji

Czy była to chęć spojrzenia na kolegów z góry czy najzwyczajniej próba zniszczenia mienia to wie tylko mężczyzna, który poniedziałkowy słoneczny poranek postanowił….wdrapać się na ptaka. A dokładnie na metalową konstrukcję, będącą ozdobą Skate Parku.

Kolejny przykład nieprzemyślanego zachowania w dniu 28 sierpnia ok. godz. 8.30 zarejestrowała kamera zainstalowana w Skate Parku nieopodal ul. Turystycznej.

Wielokrotnie już upublicznialiśmy i piętnowaliśmy przykłady bezmyślnego niszczenia i dewastacji mienia. Pomazane a niedawno odnowione elewacje czy wiaty przystankowe, przewrócone kosze na śmieci, czy wreszcie zniszczone elementy oznakowania drogowego, stanowiące dodatkowo zagrożenie dla innych. To tylko pierwsze z brzegu przykłady. Sprawcy będący często dorosłymi osobami, dopuszczając się takich zachowań często wychodzą z założenia, iż tzw. mienie publiczne, tak na dobrą sprawę jest niczyje, a już na pewno nie ich. Zniszczony przystanek czy znak drogowy zostanie niewątpliwie kolejny raz odnowiony, jednak na jego naprawę zrzucamy się my wszyscy.

Biorąc powyższe pod uwagę pamiętajmy, iż warto powiadomić właściwe służby gdy jesteśmy świadkami podobnych zdarzeń, nawet wówczas, gdy wydaje się nam, że nas to nie dotyczy. Dodatkowo do skutecznej walki z osobami do których ta argumentacja nie dociera często wykorzystywany jest obraz z monitoringu miejskiego, dzięki któremu sprawca jest łapany na gorącym uczynku.

O losach Pana gimnastykującego się na rzeźbie zdecyduje właściciel mienia, który po dokonaniu oględzin oszacuje ewentualne straty.KAM16 Skate Park ul. Turystyczna - 2017-08-28 09h00'37'' KAM16 Skate Park ul. Turystyczna - 2017-08-28 09h00'21''