Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs  #BeInclusive EU Sport Awards. Celem konkursu jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po tzw. „trudną młodzież”.

W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. KE zachęca do zgłaszania w konkursie projektów, które mają na celu integrowanie społeczności zróżnicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy statusu majątkowego.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2017 roku. Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych. Do wygrania są trzy nagrody w wysokości 10 000 euro. Konkurs jest zupełnie nową inicjatywą Komisji Europejskiej i szanse na sukces są duże! Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku i na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.

Celem konkursu jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po tzw. „trudną młodzież”.

W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. KE zachęca do zgłaszania w konkursie projektów, które mają na celu integrowanie społeczności zróżnicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy statusu majątkowego.