Transgraniczne zaczytanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju wraz z biblioteką w czeskiej Karwinie realizuje polsko-czeski projekt Transgraniczne zaczytanie / Čtení boří hranice.

Projekt adresowany jest głównie do młodzieży w wieku 12-18 lat z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Wydarzenie ma na celu zacieśnienie współpracy między społecznościami polsko-czeskiego pogranicza, w szczególności pomiędzy bibliotekami z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny w oparciu o wspólne działania takie jak: jarmark książkowy, spotkania autorskie, warsztaty językowe, fotograficzne i artystyczne, których motywem przewodnim będzie literatura polska i czeska.

Przekrocz z nami granice dosłownie i w przenośni.

Już 1 września zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu. Poznajmy się! czyli spotkanie integracyjne uczestników polsko-czeskiego projektu Transgraniczne zaczytanie / Čtení boří hranice. O godzinie 09.30 wyjeżdżamy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 1a do Karwiny na imprezę Knižní jarmark / Jarmark książkowy. Tam będziemy zwiedzać bibliotekę oraz zabytkowy Pałac we Frysztacie, który jest jednym z najcenniejszych zabytków tego regionu. Na zakończenie zagra dla nas, bardzo popularny w Czechach zespół Svĕtlo. Powrót do Jastrzębia-Zdroju przewidujemy około godziny 17.00 – zachęcają w biblotece.

Zainteresowani proszeni są o kontakt
e-mail: komunikacja@biblioteka.jastrzebie.pl
tel. 32 473 25 82 lub 32 473 10 77
Szczegółowe informacje na stronie: www.biblioteka.jastrzebie.pl

 

logo biblioteka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa

 

fot. Aneta Czarnocka-Kanik